De VVJIP is opgezet door zelfstandige en onafhankelijke juridische interim professionals.

Netwerk
De VVJIP is een informeel netwerk. Een plek waar de leden in contact kunnen komen met andere juridische interim professionals, ieder met een eigen netwerk. Met als doel:

  • het delen van kennis;
  • het uitwisselen van ervaringen; en
  • het bevorderen van de professionaliteit van de beroepsgroep.

 
De leden treffen elkaar regelmatig. Op themabijeenkomsten of voor een sociaal evenement. Ook de eigen website en sociale media, zoals LinkedIn, worden ingezet om te netwerken.

Portal voor opdrachtgevers
Een ander doel van de VVJIP is de markt van juridische interim professionals transparanter en toegankelijker maken. De VVJIP biedt een platform voor direct contact tussen opdrachtgevers en de juridische interim professionals, zonder commercieel belang of  bemiddeling.

De VVJIP is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 34244247 en aangesloten bij de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO).