Branche: Alle, ICT

Specialisme: ICT Contracten, Contractenrecht, Privacy, Intellectueel Eigendomsrecht, Overheidsaanbestedingen

Ervaring: Meer dan 15 jaar

Regio: Utrecht

Website: www.alsbachconsult.nl

Al tijdens zijn rechtenstudie heeft Rutger Alsbach zich gespecialiseerd op het scheidsvlak tussen recht en IT, onder meer met een HEAO deelcertificaat Bedrijfsinformatica en bijbaantjes in de IT. Dit is ook steeds het zwaartepunt van zijn juridische praktijk gebleven - als juridisch adviseur en interimjurist bij Ernst & Young Ondernemingsrecht, als advocaat bij rechtsopvolger Holland Van Gijzen, en als bedrijfsjurist van Capgemini Nederland. 

Dank zij deze achtergrond kan Rutger bogen op een gedegen kennis van de meest uiteenlopende IT-contracten (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot SaaS, Agile-projecten, outsourcing, licentie & onderhoud en partnerships), alsmede van privacy-regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en IT-overheidsaanbestedingen. Dit vanuit de verschillende perspectieven van afnemers en leveranciers, van organisaties in het MKB, tot multinationals, financiële en overheidsinstellingen. 

Als interimjurist en adviseur gebruikt Rutger zijn kennis en ervaring om de IT-, business- en juridische aspecten in complexe dossiers terug te brengen tot hun essentie, zodat helder wordt welke lijn moet worden gevolgd: ‘connecting the dots’.

e-mail: info@alsbachconsult.nl of bel 06 2715 9466