De VVJIP waarborgt de kwaliteit van haar leden. Dit onder meer door het hanteren van toelatingscriteria.

Na toelating moeten leden voldoen aan permanente eisen, waaronder het volgen van opleidingen, continu√Įteit van opdrachten, het hebben van een beroeps- aansprakelijkheidsverzekering en het zijn van ondernemer.

Jaarlijks wordt door de VVJP door middel van self assessment en steekproeven gecontroleerd of haar leden deze eisen naleven. Ook de gedragsregels en een klachten- en geschillenregeling dragen bij aan het waarborgen van de hoge kwaliteit van de leden. Deze gedragsregels en klachten- en geschillenregeling vindt u hier: Gedragsregels VVJIP 2012

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de leden van de VVJIP beschikken over de signatuur en professionaliteit die van een professionele interim jurist verwacht mag worden.

Klachtencommissie

Wanneer u een beroep wil doen op de klachten- en geschillenregeling kunt u een bericht sturen aan de klachtencommissie.