Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door de Vereniging van Juridische Interim Professionals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34244247 (“VVJIP”).

Bij bezoek aan deze website kan de VVJIP persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin, bijvoorbeeld doordat de site uw IP-adres gebruikt. De VVJIP  waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in deze “Privacy verklaring”. Deze verklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
De VVJIP verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met haar verenigingsdoelstelling, om u te informeren, om haar leden aan u voor te stellen die diensten verlenen die voor u interessant kunnen zijn, om de werking en efficiëntie van de website verbeteren en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons direct verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is of wanneer u hierom om gevraagd heeft.

Op de wijze waarop de VVJIP persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Cookies
Op de website kan gebruik worden gemaakt van first party cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor de bezoeker gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. De VVJIP kan er (dan) niet voor instaan, dat alle functionaliteiten van de website (op een juiste manier) werken of bereikbaar zijn

Websites van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van de desbetreffende site.

Uitoefening van uw rechten; Contact met de VVJIP en haar leden
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@vvjip.nl. Ook voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop de VVJIP uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de VVJIP via secretariaat@vvjip.nl.

Wijzigingen

De VVJIP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.