De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer op 11 juli 2014 via een brief laten weten dat hij het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld, in het zomerreces (eind augustus) verwacht aan te bieden. Het ministerie van Financiën onderzoekt nu of het mogelijk is dat de aanvrager bij het invullen van de webmodule duidelijk kan worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden.

Vooruitlopend hierop meldt de staatssecretaris de Tweede Kamer dat de huidige VAR-houders nu geen verzoeken voor het kalenderjaar 2015 hoeven te doen. De voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR’s kunnen ook gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 nog worden gebruikt. De termijn van de verlengde geldigheidsduur van de voor het jaar 2014 afgegeven VAR’s is afhankelijk van de besluitvorming in de Staten-Generaal over het vorengenoemd wetsvoorstel. De Belastingdienst zal hierover eind juli en augustus communiceren.

De brief kan je hier lezen