In het kader van ons voornemen om meer aandacht te gaan geven aan opleidingen, cursussen en kennisdelen zullen we ook bij of rond de VVJIP-bijeenkomsten meer mensen of mogelijkheden uit het eigen netwerk onder de aandacht brengen. Bij de najaarbijeenkomst zullen we opnieuw een podium geven aan spreker(s).

Bij de laatste ledenbijeenkomst op 16 april 2015 was ook Roland Notermans aanwezig. Roland is onder meer oud Hoofd Juridische Zaken en Compliance bij Philips Medical Systems. Vanuit die rol is hij gestart met zijn bedrijf NUX Compliance Consultancy en heeft hij tevens de Compliance Academie opgericht. Hiermee verzorgt Roland praktische cursussen op het gebied van compliance met een bijzondere invalshoek, door en voor praktijkmensen. Inmiddels hebben al enkele leden één of meer cursussen bij de Compliance Academie gevolgd.

VVJIP speciaal aanbod

Wij hebben speciaal voor onze eigen leden een korting weten te bedingen. Wil je hier meer over weten, neeem dan contact op met het bestuur van VVJIP.

Voor de zomer is het aanbod als volgt:

28 mei:                 foundation course (er zijn nog enkele plaatsen)
18 juni:                 verdiepingsdag compliance (Advanced Course)
30 juni:                workshop Speak Up, investigations and third party due diligence

Meer informatie is te vinden op de website van de academie: www.DeComplianceAcademie.nl