VVJIP streeft er naar om bij iedere bijeenkomst een spreker uit te nodigen. Het netwerk heeft een sociaal element en we willen bijdragen aan de kwaliteit van onze leden door het delen van kennis en vaardigheden.  Bij onze nieuwjaarsbijeenkomst, donderdag 12 januari 2017 daarom ook een speciale spreker: Edo van Santen, pitcholoog . Hij startte zijn betoog met de spijker op z’n kop.

Als jurist kun je alles

 

 

Als jurist kun je alles, maar waarin blink je nu echt uit? Waarvoor mag ik je bellen? Hoe weet jij mij te imponeren met een pitch die blijft hangen? Drie vragen die de aanwezigen in beweging brachten. Een bijeenkomst met juristen staat natuurlijk al garant voor discussie. Daarmee dreigde Edo zelfs te weinig tijd over te houden voor zijn verhaal: Sales Without Selling. Meer dan genoeg inspiratie. Die is ook terug te vinden in zijn website en App.  Het leverde in ieder geval voldoende stof op voor de walking dinner en aansluitend de borrel.

Onze volgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 20 april. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden voor activiteiten kan via het emailadres van de evenementencommissie: evenementen@vvjip.nl