Belastingcontrole voor ZZP-ers nieuwe stijl: het bedrijfsbezoek

Ook de Belastingdienst moet bezuinigen. Volledige boekencontroles zijn te duur, en leveren te weinig op. Daarom heeft de Belastingdienst een nieuwe werkwijze geïntroduceerd: het bedrijfsbezoek. De Belastingdienst schrijft: “Met het bedrijfsbezoek wil ik een actueler beeld krijgen van uw onderneming: wat doet u, welke visie hebt u?” En verder willen ze bespreken hoe je je administratie hebt ingericht. Waarom de belastingdienst graag wil weten wat mijn visie is, is mij een raadsel, maar dat van die administratie snap ik. Een handvol boekhouders waarbij ik navraag doe, kent de benadering nog niet, zo nieuw is het. Als je wilt, mag je boekhouder bij het gesprek zijn. Ik kies daar niet voor en ben daar achteraf blij mee. Dat had me alleen maar geld gekost en niets toegevoegd. Het is tenslotte geen boekencontrole.

Na een kop koffie en een stroopwafel steekt de inspecteur van wal. Hij heeft 2 uur ingeruimd voor dit gesprek. De duur van een hoorcollege, en dat is het ook. In detail worden alle regels voor ZZP-ers en hun administratie doorgenomen. Of ik wel weet van de VAR, en van de ondernemersaftrek, en dat ik mijn inrichtingskosten voor de onzelfstandige werkruimte niet mag aftrekken en de btw op eten en drinken ook niet.

Aandacht voor facturen

Het enige dat ik moet laten zien is een recente factuur. Bij die factuur wordt er met name op gelet of duidelijk is omschreven wat je hebt gedaan, wanneer en waarvoor je precies betaald wordt. Ook vindt de Belastingdienst het van belang dat je binnen redelijke termijn factureert, dus niet pas aan het einde van het jaar. Er wordt blijkbaar nogal wat gefraudeerd met het schuiven van uren, en diensten, of achteraf meer of minder rekenen dan daadwerkelijk verricht, vandaar deze nadruk op duidelijkheid en transparantie.

Urencriterium

Eén opmerking valt op, die de meesten van ons niet weten. Je moet een urenadministratie bijhouden voor zowel je declarabele als niet declarabele uren.  Je moet namelijk kunnen bewijzen of je wel aan het urencriterium voldoet van 1225 uur per jaar. Als je dat niet kunt bewijzen, kom je niet in aanmerking voor de ondernemersaftrek (zelfstandigen aftrek, oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling, bij elkaar opgeteld een forse belastingvrijstelling). Daarnaast is het nuttig om te kunnen aantonen dat je wel degelijk ook (tijd) investeert in acquisitie of opleiding, waarmee je aantoont dat je inderdaad een onderneming hebt.

Hoera: het aangename valt met het nuttige te combineren. Op de volgende VVJIP bijeenkomst kun je aan je je urencriterium werken.

Sylvia Huydecoper