Een impressie van de Algemene Ledenvergadering (8 oktober) 2015, met bijzondere aandacht voor scheidende bestuursleden Sylvia en Bram, officieel benoemd in de orde van Super-JIP.

VVJIP afscheid bestuur2Bram en SylviaVVJIP afscheid bestuur3VVJIP afscheid bestuur

 

Super Jip Syl

Super Jip Bram

 

Kort verslag

We kwamen bijeen in de Goeie Gooier in Blaricum, een plezierige locatie aan de Blaricumse hei. Daar hadden we de beschikking over de wijnkelder voor onze aangeklede borrel. Aanwezig waren 14 leden en 2 introducees aanwezig.

Hoogtepunten van de ALV waren: De jaarrekening, gecheckt door de kascommissie. Deze werd goedgekeurd en de bestuursleden werd decharge verleend. Echt hoogtepunt was het positieve saldo. De kascommissie vroeg zich af wat de vvjip daarmee gaat doen. Komend jaar is weer een lustrum jaar en het bestuur heeft grootse plannen. Dat positieve saldo is dus met voorbedachten rade. Er wordt nog gezocht naar een lid dat de lustrumcommissie wil trekken. Het bestuur deed verder kort verslag van de plannen voor VVJIP 2020. Er staan een enquete en een “wow” event op het programma. Verder werden er 3 nieuwe bestuursleden Monique Ravoo (secretaris), Edward Lich (business development) en Elisabeth Loudon (evenementen) benoemd. Bram van Heel, Sylvia Huydecoper en Philip Zanders traden af als bestuurslid.

Na de ALV werden, weer in de wijnkelder, Bram en Sylvia (Philip was niet aanwezig) bedankt voor hun jarenlange inzet als voorzitter, respectievelijk secretaris. Ewald memoreerde in zijn bedankwoord de start van VVJIP en de bijdragen van beide bestuursleden om te komen tot waar we nu staan met VVJIP. Beiden kregen als dank een persoonlijk aandenken in de vorm van een gepersonaliseerde striptekening en werden officieel benoemd tot Super-Jip. We brachten een toast uit op de scheidende bestuursleden.

Daarna volgde het diner. Sylvia gaf bij aanvang een korte update over de VAR. Via Margreet Drijvers ,die VVJIP bij PZO vertegenwoordigt,  worden we op de hoogte gehouden over dat onderwerp en via haar kunnen we ook input geven. Na het hoofdgerecht deden we nog een stoelendans zodat men meer leden kon spreken. Het was een geanimeerde avond.